dokang

TradingHook

dokang Uppdaterad   
Library "TradingHook"
This library is a client script for making a webhook signal formatted string to TradingHook webhook server.

buy_message(password, amount, order_name) Make a buy Message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    amount: (float) amount. If not set, your strategy qty will be sent.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.

sell_message(password, percent, order_name) Make a sell message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    percent: (string) what percentage of your quantity you want to sell.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.

You can use TradingHook WebServer open source code in github(github.com/jangdokang/TradingHook)
Versionsinformation:
entry_message(password, amount, leverage, order_name)
  Make a Entry Message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    amount: (float) amount. If not set, your strategy qty will be sent.
    leverage: (int) leverage. If not set, your leverage doesn't change.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.

close_message(password, percent, order_name)
  Make a close message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    percent: (string) what percentage of your quantity you want to close.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.
Versionsinformation:
v3

Now you can make close order by amount (or percent). Be careful to use!

close_message(password, percent, amount, order_name)
  Make a close message for TradingHook.
  Parameters:
    password: (string) password that you set in .env file.
    percent: (string) what percentage of your quantity you want to close.
    amount: (float) quantity you want to close.
    order_name: (string) order_name. The default name is "Order".
  Returns: (string) A string containing the formatted webhook message.
Versionsinformation:
Support BITGET exchange

알고리즘 트레이딩, 파인스크립트, 자동매매를 다루고 있습니다

[파인스크립트 무료강의]
gojdk.com/pinescript-start

[파인스크립트 with 자동매매]
gojdk.com/pinescript-tradinghook

[유튜브]
gojdk.com/youtube

[디스코드]
gojdk.com/discord
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.