protradingart

pta_plot

protradingart Uppdaterad   
Library "pta_plot"
pta_plot: This library will help you to plot different value. I will keep updating with your requirement

print_array(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.
Versionsinformation:
v2

Added:
print_array_float(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

print_array_int(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

Removed:
print_array(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
Versionsinformation:
v3

Added:
print_array_string(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.
Versionsinformation:
v4
Versionsinformation:
v5

Added:
print_array_bool(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.
Versionsinformation:
v6

Added:
peakprofit(longcondition, shortcondition)
  peakprofit: This function will create a label for max profit in trade range.
  Parameters:
    longcondition: is a Boolean Value
    shortcondition: is a Boolean Value
  Returns: peakprofit Create Label on Chart
Instruction: Don't forget to add max_labels_count=500, max_bars_back=500
Versionsinformation:
v7

Updated:
print_array_float(array_id, position, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    position
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

print_array_int(array_id, position, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    position: Position of Table
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

print_array_string(array_id, position, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    position: Position of Table
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

print_array_bool(array_id, position, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    position: Position of Table
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

Removed:
peakprofit(longcondition, shortcondition)
  peakprofit: This function will create a label for max profit in trade range.
Versionsinformation:
v8

Added:
calcCPR(High, Low, Close)
  Return CPR.
  Parameters:
    High (float)
    Low (float)
    Close (float)
  Returns: CPR Value as Tuple .
Versionsinformation:
Version 9 Updates:
- `dll` function:
- Function's purpose : Plot a horizontal line and label at a specified price level on the chart.
- Parameters:
- Price (float): The Y value for the line and label.
- Text (string): The text to display alongside the label.
- Color (color): The color for the line and label text.
- Width (int, default=1): The width of the line.
- LineStyle (string, default=line.style_solid): The style of the line.
- Historical (bool, default=false): If true, the line and label will appear on historical chart data.
- Returns: Displays a horizontal line and label on the chart.
- Motive: Enhances readability and usability by providing a function for plotting customizable lines and labels on charts.
Versionsinformation:
v10

- `dll` function updated:
- Function's purpose : Plot a horizontal line and label at a specified price level on the chart.
- Parameters:
- Price (float): The Y value for the line and label.
- Text (string): The text to display alongside the label.
- Color (color): The color for the line and label text.
- Width (int, default=1): The width of the line.
- LineStyle (string, default=line.style_solid): The style of the line.
- Historical (bool, default=false): If true, the line and label will appear on historical chart data.
- Returns: Displays a horizontal line and label on the chart.
- Motive: Enhances readability and usability by providing a function for plotting customizable lines and labels on charts.
Versionsinformation:
v11

Updated:
dll(Price, Text, barCount, Color, Width, LineStyle, Historical)
  Parameters:
    Price (float)
    Text (string)
    barCount (int)
    Color (color)
    Width (int)
    LineStyle (string)
    Historical (bool)
Versionsinformation:
v12

Added:
getExpiry(expiryType, expiryDay, changeExpiry, format)
  Parameters:
    expiryType (string)
    expiryDay (string)
    changeExpiry (int)
    format (string)

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.