protradingart

pta_plot

protradingart Premium Uppdaterad   
Library "pta_plot"
pta_plot: This library will help you to plot different value. I will keep updating with your requirement

print_array(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.
Release Notes:
v2

Added:
print_array_float(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

print_array_int(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

Removed:
print_array(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
Release Notes:
v3

Added:
print_array_string(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.
Release Notes:
v4
Release Notes:
v5

Added:
print_array_bool(array_id, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.
Release Notes:
v6

Added:
peakprofit(longcondition, shortcondition)
  peakprofit: This function will create a label for max profit in trade range.
  Parameters:
    longcondition: is a Boolean Value
    shortcondition: is a Boolean Value
  Returns: peakprofit Create Label on Chart
Instruction: Don't forget to add max_labels_count=500, max_bars_back=500
Release Notes:
v7

Updated:
print_array_float(array_id, position, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    position
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

print_array_int(array_id, position, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    position: Position of Table
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

print_array_string(array_id, position, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    position: Position of Table
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

print_array_bool(array_id, position, border_color)
  Display array element as a table.
  Parameters:
    array_id: Id of your array.
    position: Position of Table
    border_color: Color for border (`color.black` is used if no argument is supplied).
  Returns: Display array element in bottom of the pane.

Removed:
peakprofit(longcondition, shortcondition)
  peakprofit: This function will create a label for max profit in trade range.

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.