Description:
Plots the Weekly Expected Move (wEM) using the following week's Option Chain ATM Call+Put ask price to determine the EM for the following week
The wEM is the options market pricing in the expected future volatility for the following week.
The wEM is the range that the underlying price will be contained during the week 68% of the time.
These levels can be used as targets for options or equity trades for either directional or non-directional trades.
The options market in the major indices, such as SPX, can drive the overall market's order flow and so the EM can provide
useful insight into the hedging levels being used by professionals and market markers.

As Trading View does not currently provide access to option chain data, the option chain expected move for an underlying has to be manually
entered each week, but the script provides an easy to use framework to enter the parameters for the next week.
These parameters are as follows:
eg.
t1_1 = timestamp(2021, 02, 08) <==== timestamp for the start of next week (yyyy,mm,dd)
t1_2 = timestamp(2021, 02, 12) <==== timestamp for the end of next week (yyyy,mm,dd)
plotwem("QQQ", 331.36, 5.86, t1_1, t1_2, 0, 0)
^^^^

plotwem(Symbol, Close-last-week, Expected Move next week, Next week start timestamp, Next week end timestamp, Highlight-Upper-EM, Highlight-Lower-EM)

Parameters are:
Symbol : Underlying chart symbol (aka ticker). Can be a symbol for equity, future or index.
Close-last-week: Closing price at the end of last week.
Expected Move next week: The Expected Move for next week: Calculated from next week's Option Chain ATM Call+Put ask price
Next week start timestamp : Timestamp for the start of next week
Next week end timestamp : Timestamp for the end of next week
Highlight-Upper-EM : highlight upper expected move level. Set to 1 to highlight with red color. Set to 0 is no highlight.
Highlight-Lower-EM : highlight lower expected move level. Set to 1 to highlight with red color. Set to 0 is no highlight.

The highlight parameters can be updated at any point to indicate that the underlying has either touched the EM level or breached the level.
The highlights can be used to visually determine periods of market instability which can provide insight into applicable strategies for the market conditions.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?