MirNader_

Stochastic Oversold / Overbought Multi Time Frame on Candle

At the suggestion of a friend, I prepared this educational indicator to show how to use a Multi time frames on the chart based on the color of The Candle.

This Script calculates the stochastic oscillator for multiple timeframes and displays the overbought/oversold signals on the chart with color coding.

The stochastic oscillator is a momentum indicator that compares a security's closing price to its high-low range over a set number of periods. The indicator oscillates between 0 and 100, with readings above 80 considered overbought and readings below 20 considered oversold.


The indicator has the following input parameters:

%K Length: the number of periods used to calculate the stochastic oscillator (default is 14).

%K Smoothing: the number of periods used to smooth the stochastic oscillator (default is 1).

Three timeframes: The timeframes for which the stochastic oscillator is calculated can be set as 15-minute, 1-hour, or 4-hour intervals. For each timeframe, the user can choose to display the indicator (or not) and set the color of the candle. The user can also set the overbought and oversold levels (default is 80 and 20, respectively).

The indicator calculates the stochastic oscillator using the ta.stoch function from the built-in ta library in PineScript. It then uses the ta.sma function to smooth the stochastic oscillator if specified. Finally, the indicator uses the TimeframFuction to calculate the stochastic oscillator for different timeframes, which is then displayed on the chart using the barcolor function. The color of the candle is set based on whether the stochastic oscillator is overbought or oversold, as determined by the overbought/oversold levels specified by the user.

Note: This code is example for you to use multi timeframe in your indicator or Strategy , also prevent Repainting Calculation
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?