LazyBear

Composite Momentum Index [LazyBear]

This is a composite oscillator derived from modified 5/10/20 Chande's Dynamic Momentum Index values.

Volatility is factored in, by design. Look for OB/OS extremes and divergences.

I added the green/red ribbon look to make it easy to read :)

More info:
www.investopedia.com...micmomentumindex.asp

List of my public indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my app-store indicators: blog.tradingview.com/?p=970


List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//
// @author LazyBear 
// 
// List of my public indicators: http://bit.ly/1LQaPK8 
// List of my app-store indicators: http://blog.tradingview.com/?p=970 
//
study(title="Chande Composite Momentum Index [LazyBear]", shorttitle="CCMI_LB")
src=input(close, title="Source")
lenSmooth=input(3, title="Composite Smoothing Length")
trigg=input(5, title="Signal Length")
calc_dema(src, length) => 
	e1 = ema(src, length)
	e2 = ema(e1, length)
	2 * e1 - e2

cmo51=sum( iff( src > src[1] , ( src - src[1] ) ,0 ) ,5 ) 
cmo52=sum( iff( src < src[1] , ( src[1] - src ) ,0 ) ,5 )
cmo5=calc_dema(100 * nz(( cmo51 - cmo52) /( cmo51+cmo52)),3)
cmo101=sum( iff( src > src[1] , ( src - src[1] ) ,0 ) ,10 ) 
cmo102=sum( iff( src < src[1] , ( src[1] - src ) ,0 ) ,10 )
cmo10=calc_dema(100 * nz(( cmo101 - cmo102) /( cmo101+cmo102)),3)
cmo201=sum( iff( src > src[1] , ( src - src[1] ) ,0 ) ,20 ) 
cmo202=sum( iff( src < src[1] , ( src[1] - src ) ,0 ) ,20 )
cmo20=calc_dema(100 * nz(( cmo201 - cmo202) /( cmo201+cmo202)),3)
dmi=((stdev(src,5)* cmo5)+(stdev(src,10)* cmo10)+(stdev(src,20)*cmo20))/(stdev(src,5)+stdev(src,10)+stdev(src,20))
e=ema(dmi,lenSmooth), s=sma(dmi,trigg)
hline(70,color=red, title="High2")
ul=hline(30,color=green, title="High1")
hline(0, color=black, title="Mid")
ll=hline(-30,color=green, title="Low1")
hline(-70,color=red, title="Low2")
fill(ul,ll,black, title="MidRegionFill")
duml=plot(e>s?s:e, style=circles, linewidth=0, color=gray, title="Dummy")
cmil=plot(e,title="DynamicIndex",color=blue)
tl=plot(s,title="trigger",color=red) 
fill(cmil, duml, color=lime, transp=50, title="PositiveFill")
fill(tl, duml, color=red, transp=50, title="NegativeFill")