AktieAI

Position Sizing Calculator

AktieAI Uppdaterad   
This is an intuitive risk management tool with a minimalist design.

This calculator will determine your position size per trade, profit, loss, risk/reward ratio and leverage if any.

It will calculate your leverage if you are trading financial instruments e.g. Mini Futures , Turbo Warrants etc. that have a financing level.

Tip: Use this as a complement to the Long/Short Position tool.

Provide the following inputs to get a calculation:

- Position type
- Account balance
- Risk per trade percentage
- Financing level (if any for leveraged instruments), else let it be 0
- Entry price
- Target price
- Stopp loss price

You can also choose the color of the output text, its background and position in the chart window.

Enjoy!
Versionsinformation:
  • Changed the minimum value of Account Balance from 1000 to 1.
  • Rounding position size and profit to two decimal places.
Versionsinformation:
  • A proper loss calculation is added.
Versionsinformation:
  • Account Balance can now have decimals.
  • Step value changed to 0.01 for incrementing/decrementing the input values.
  • Removed the top empty column.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?