hlsolanki

Aarika Heikin Ashi

Hello Traders,

This indicator is probably based for the people who use HA candlestick chart and frequently have to switch between Japanese candlestick and HA candles. The worry is over with this simple indicator.

Now you can enjoy both candlesticks at the same time.

AHA allows you to have 2 EMAs (mostly used for crossovers). Default values set at 8/21 EMA which we may indicate a trend reversal.

We strongly recommend you back-test everything that you need before you start using AHA.

Thank you.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?