RobotBTC

High and Low Predictor

What can I Do:

Update at 12:01 AM everyday.
Predict the Highest and the Lowest price of each day.
Color of the lines: the red color suggests downward while the green color suggests upward.

It is able to predict the highest and the lowest price of each day by calculating the history prices,
but please notice this is only prediction! Not one hundred percent correct!
The data suggests chances to buy and to sell, and the history data is also available for review.
If the switch of resistance is turned on, the resistance will be displayed on the chart directly for reference.

How to use it?
First, choose the period of 60 minutes/1 hour,
Second, add alerts, when price hits the predicted prices, it will send you alert alarm.

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta RobotBTC för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

Författaren till detta skript kan inte längre ge åtkomst till det. Begär inte åtkomst.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.