JayRogers

Example - MA-Cross Retracement Detection

JayRogers Uppdaterad   
The retracement tracker function(s) in this script outline how to:

  • Track conditions using "toggle" booleans.
  • Use multiple coinciding conditions to trigger an event just once.

What is a retracement?

"Retracements are temporary price reversals that take place within a
larger trend. The key here is that these price reversals are temporary
and do not indicate a change in the larger trend."


Quote Source: https://www.investopedia.com
Versionsinformation:
Typo fix.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?