sosso_bott

Pivot Breaks

sosso_bott Uppdaterad   
There are built-in and published Pivot Point High Low indicators in Public Library. As far as I see none of them show the breaking candles or the trend.
with the closing price crossing over the previous / current pivot high A bearish breakOut can either indicate the progression of a lower high pattern or a trend reversal
with the closing price crossing under the previous / current pivot low A bullish breakOut can either indicate the progression of a higher low pattern or a trend reversal

This indicator can show the first breaking candle or all breaking candles . It Can also show The Breaking state (Trend) based on the last break.

Alert Mode is included, colour can be customised, Higher TimeFrame can be requested (it Can also cause repainting)

Inputs are optional as possible so have fun with it


Disclaimer: Scripts that I post publicly are experimental. They are not financial advices. Always backtest your ideas using your own methodologies.

Versionsinformation:
You can now set a custom alert message for the break out signal

Scripts that I post publicly are experimental. They are not financial advices. Always backtest your ideas using your own methodologies.

automate your alert: signalautotrade.com
contact me directly on telegram: @Sosso_bott
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?