foosmoo

US Treasury Constant Maturity Spreads

foosmoo Uppdaterad   
Plots and tabulates constant maturity treasury yield spreads

// colours per curve type for the plots and table headers
C_30Y_20Y=color.orange
C_10Y_5Y=color.purple
C_10Y_2Y=color.blue
C_7Y_5Y=color.gray
C_5Y_2Y=color.red
C_3Y_2Y=color.yellow
C_10Y_1Y=color.olive
Versionsinformation:
Added spreads for short end of the curve, 10yr minus 3m, 10yr minus 1m
Versionsinformation:
Changes:
 • Added labels for recession bands.
 • Adjusted visibility of 2009 recession band.

Identifying colours:
 • Orange = 30Y minus 20Y
 • Purple = 10Y minus 5Y
 • Blue = 10Y minus 2Y
 • Grey = 7Y minus 5Y
 • Red = 5Y minus 2Y
 • Yellow = 3Y minus 2Y
 • Olive = 10Y minus 1Y
 • Maroon = 10Y minus 3M
 • Teal = 10Y minus 1M
Versionsinformation:
Changes as follows:
 • Minor display and visual changes for readability - moved spread table, font
 • Updated to common markup lib v4
Versionsinformation:
Changes a follows:
 • Added parameter that allows user to consider two consecutive quarters of negative GDP growth as a recession. Defaults to false but can be set on Inputs dialog.
Versionsinformation:
Changes a follows:
 • Minor UI changes to allow plot and spread table colours to be changed via the indicator’s settings tool
 • Increased precision on the y-scale
 • General refactoring and code hygiene.
Versionsinformation:
Changes as follows:

 • Improved the visual for recession band rendering
 • Introduced user defined types and refactored code
 • Added 2001
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?