loxx

Synthetic EMA Momentum w/ DSL [Loxx]

Synthetic EMA Momentum w/ DSL is a momentum indicator that is calculated with 5 different EMAs of increasing period to derive a final momentum value. This helps reduce noise and improve signal quality. Discontinued signal lines are uses to calculate signal values.

What are DSL Discontinued Signal Line?

A lot of indicators are using signal lines in order to determine the trend (or some desired state of the indicator) easier. The idea of the signal line is easy : comparing the value to it's smoothed (slightly lagging) state, the idea of current momentum/state is made.

Discontinued signal line is inheriting that simple signal line idea and it is extending it : instead of having one signal line, more lines depending on the current value of the indicator.

"Signal" line is calculated the following way :

When a certain level is crossed into the desired direction, the EMA of that value is calculated for the desired signal line
When that level is crossed into the opposite direction, the previous "signal" line value is simply "inherited" and it becomes a kind of a level

This way it becomes a combination of signal lines and levels that are trying to combine both the good from both methods.

In simple terms, DSL uses the concept of a signal line and betters it by inheriting the previous signal line's value & makes it a level.

Included:
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Alerts
  • Signals
  • Bar coloring

Related indicators

Smoother Momentum MACD w/ DSL

T3 VelocityPublic Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?