mmmarsh

Titans Engulfing Retracement Zones

The Titan Engulfing Retracement Zones indicator detects Engulfing Candlesticks on a higher user defined timeframe, and uses that event to plot retracement and extension levels on the chart for ease of users' chart reading and trade execution. The four retracement levels, two of which delimit the target entry zone, and another two delimiting the target exit zone, are also user defined.

The user of this indicator is advised that the default levels provided are unoptimized. The user of this indicator is advised to use this indicator at his or her own risk.

To further filter out the results of Engulfing Candlestick detection, a long wick condition has been included into the detection mechanics.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?