tanayroy

Weekly Options Expiry Candle V.2

tanayroy Uppdaterad   
In India Weekly options expire on Thursday and that creates a different price action candle than the week timeframe.
My previous script Weekly Options Expiry Candle has some limitations. This script overcame those limitations and added some features.

You can use this in any intraday time frame candle.
It will show:
  • All expiry candle in box format
  • Expiry OHLC label
  • Pivot (Floor or Fibonacci) based on expiry OHLC data
  • Developing Expiry candle and Pivot
  • A table showing expiry range(high-low) and Expiry body abs(open-close) stats.

You can turn on or off any feature.

Please let me know if you found this script useful or have any questions or suggestions.

BANKNIFTY
NIFTY
Versionsinformation:
Minor bug fixes and improvements.
Versionsinformation:
Minor bug fixes
Versionsinformation:
NSE will now have an F&O expiry on every day of the week except Monday, with effect from the week starting July 9. This includes Nifty Financial Services expiry on Tuesday, Nifty Midcap Select on Wednesday, Nifty 50 on Thursday and Nifty Bank on Friday. With this change, our script is now flexible enough to adopt any day. Select the expiry day and script should work accordingly.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?