elluca

Simple Candle Info

This script shows the following simple information about the last candle:

- Candle size
- Body size included %
- Top Wick size
- Bottom Wick size
- Top Wick + Body size
- Bottom Wick + Body size

You can change:
- colors and position for labels
- add information for previous candle too
- change language

Release Notes: Added Volume info.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?