Bill_1142

Price Target Pullback Correction or Bear

Bill_1142 Uppdaterad   
Price Target percent drop is an indicator that allows you to set default percentage down from the 52 week high.

A pullback, correction, bear and a bear market is marked as a 5%, 10%, 20% or 40% drop from the 52 week highest price, so this will show the target price to buy at if these thresholds are hit.

You can change the default values of 5%, 10%, 20% and 40% to any percentage and the price will reflect the change of the default value. Furthermore, the default to use 52 weeks can be changed to find the highest price from the last 26 weeks or 104 weeks.
Versionsinformation:
Added option to choose how many bars to use to find highest price
Versionsinformation:
Added 4 more price targets
Last 5 price targets can be removed by setting percentage to 0
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?