SamRecio

Word_Puzzle_Data_I2Q

Library "Word_Puzzle_Data_I2Q"

This Library consists of functions for returning arrays of words starting with I through Q.
By splitting the data through multiple libraries, I can import more tokens into my final compiled script, so having this data separately is extremely helpful.

This library is the the container 1/3 for my database of 5 Letter words uses in my "Word Puzzle" Game.

The List was Obtained from this master list| gist.github.com/drac...85bad51479e5acaadb93

The list was also filtered for profanity.

If there were more than 999 words under 1 first letter, then I have made the array for the 1 letter into 2. 'letter1' & 'letter2', these are used for the letters "P, B, & S".

All words are lowercase

i_ary()
- Returns an array of words starting with "I"
j_ary()
- Returns an array of words starting with "J"
k_ary()
- Returns an array of words starting with "K"
l_ary()
- Returns an array of words starting with "L"
m_ary()
- Returns an array of words starting with "M"
n_ary()
- Returns an array of words starting with "N"
o_ary()
- Returns an array of words starting with "O"
p1_ary()
- Returns an array of words starting with "P"
p2_ary()
- Returns an array of words starting with "P"
q_ary()
- Returns an array of words starting with "Q"

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.