timwest

Gap Line

GAP LINE:

Plots the cumulative line of gaps to see extremes in psychology.

Plenty of Gap-UP's where the Open is higher than the previous bar's close get the market excited.

Plenty of Gap-DOWN's where the Open is lower than the previous bar's close get the market scared and depressed.

Look for the Gap Line to peak prior to an important peak in the market and vice versa. Look for a low in the Gap Line prior to an important low in the market.

Simple, but effective.

Tim


Subscribe to my indicator package KEY HIDDEN LEVELS $10/mo or $100/year and join me in the trading room KEY HIDDEN LEVELS here at TradingView.com
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("Up Movement", shorttitle="Gap Line", precision=2) 

Gap = open-close[1]

plot(cum(Gap))