Fred6724

MarketSmith Volumes

Fred6724 Uppdaterad   
The 'MarketSmith Volumes' is to be used with the 'MarketSmith Indicator' and 'EPS & Sales' in order to mimic fully MarketSmith Graphs with the maximum number of indicators allowed by a free Tradingview Plan: 3

This indicator is no more than a simple volume indicator where all parameters are already adjusted to resemble MarketSmith graphical volumes.

Also you will find integrated:

High Volumes Bars Peak:
They allow us to see peak volumes at a glance.

10-Week Average Volume:
When viewing a weekly chart, this line represents a 10-week moving average volume level. It allows you to see if the current Volume Bar of the week is above or under the average volume traded in the past 10 Weeks.

50-Day Average Volume:
When viewing a daily chart, this line represents a 50-day moving average volume level. Whether or not volume is above or below the average for a certain period could have a significant impact on your stock chart analysis.
Versionsinformation:
- Added optional % variation on peak volumes
- Possibility to modify label text color
- Possibility to modify Up/Down Volume Bar Color
- Possibility to modify MA Color
Versionsinformation:
- Recent % variation was missing, corrected
Versionsinformation:
- Last Adjustment regarding last %variation values. Now it should be perfect
Versionsinformation:
- Added an optional label to visualise quickly the current volume and its volume buzz
Versionsinformation:
- Adjusted the description of the label in the parameters
Versionsinformation:
- Organised input parameters
- Added some customisation for users (Label Color, text abel)
- Corrected the display of the current label when truncated
Versionsinformation:
- Corrected units of Labels (K, M, B) now displayed correctly
- Corrected the superposition of historical labels and last bar label when new bars appeared
- Added max label count of 500
Versionsinformation:
- Corrected an error in the code that was causing to display delayed units (K, M, B)
Versionsinformation:
- Volume precision decreased to 1 decimal place
Versionsinformation:
- Now the %chg is displayed in a more discreet way and should be easier to read
Versionsinformation:
- You can now modify the size of the label of the last bar. Thank you @Moneydiver12 for the suggestion on Twitter
Versionsinformation:
- Last bar label changed to a more compact label
- Addition of an optional average $ volume on the label
- Reorganized some entries to make them more compact
Versionsinformation:
- Now displays an optional table with Average Volume, Average $ Volume and U/D Ratio
Versionsinformation:
- Corrected the rounding of the Average Volume

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?