ST0P is a kind of a TRAILING STOP LOSS INDICATOR in which users can set up LONG or SHORT trade versions and also can set up a STOP LOSS level by percent % or unit difference.

It tries to solve the problem of stop loss indicators' default BUY or SELL settings and non adjustable stop levels of % and difference change in price levels.

(Will try to make updates to add user defined start bars.)

Kıvanç Özbilgiç

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?