TradeWiseWithEase

TrendLineScalping-Basic

Dear Traders,

Here is the thought which came to my mind on the trendline break scalping. sometimes during the trade we do plot trendlines and we do anticipate for the line to break and take a trade. with the same thing in mind I had created this basic script to help you and other to create based on the logic used in the script.

This is just a logic based script and doesn't do any kind of wonders. Hence you may use it as necessary.

Regards....

TRADING MADE SIMPLE
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?