Malikdrajat

Engulfing and Doji Scanner with SL

The Bullish Engulfing pattern occurs when the close is higher than the open, and scripts will look for this pattern by checking the difference in the close and open prices sufficiently in pips. Likewise, the Bearish Engulfing pattern occurs when the close is lower than the open, and scripts will look for this pattern by checking for sufficient difference in the open and close in pips.

The Doji pattern occurs when the absolute difference between the open and close prices is very small compared to the price range for that period. The script will look for these patterns by comparing the difference between the open and close prices by a certain percentage of the price range.

After the patterns are detected, the script will calculate the Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels based on the parameters set. The SL level will be determined based on the lowest price range with certain adjustments, while the TP level is calculated using a 1:1 ratio to the SL distance.

This script will display arrows and Stop Loss and Take Profit labels on the chart to assist traders in identifying relevant patterns and levels. However, it is important to remember that these scripts only assist in the analysis of patterns and levels, and a more complete trading strategy and decision-making remains the responsibility of the trader.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?