Cryptoir

Range ( Adjustable ) HLLS

for range of the price ( Adjustable )
This indicator shows you in what price range it may move.
This indicator is adjustable. You must set your installation to the past of its chart. (depends on timeframe)
Pay attention to adapt it in different time frames and with your strategy.

The function of this indicator is simple.
Based on the first factor (the number of previous candles), you can adjust average range channel with the second factor for height of the channel.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?