serkany88

Engulfing Pinbar [serkany88]

serkany88 Uppdaterad   
This is an experimental candlestick pattern that combines pinbars and engulfing patterns as my own implementation. These signals can be used as a possible reversal points based on timeframe used or set wick size. Of course these signals should never be used on their own but rather can be used as another confluence of possible entry signal.

Functional and Manual alerts provided with simple and clean code.

TLDR: Use as a possible reversal point for your entries in combination with your trend and volatility filters. Green means possible bullish move, Red means possible bearish move.
Versionsinformation:
- Added opposite wick filter as a modifyable input. Next update will most likely be MTF functionality with alerts.
Versionsinformation:
Added HTF functionality that draws the candle on lower timeframe if an EP pattern is found. Alerts also adapted according to it. Happy hunting.

One does not simply win every trade.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?