Mysteriown

VWAP + Fibo Dev Extensions Strategy

Based on my VWAP + Fibo deviations indicator, I tested some strategies to see if the indicator can be profitable; and I got it !

This strategy uses:
 • H1 timeframe
 • Weekly VWAP
 • +1.618 / +2.618 / -1.618 / -2.618 Deviations Extensions to create 2 bands
 • The value of the deviation

First, the 2 bands are plotted : +1.618/+2.618 painted in red and -1.618/-2.618 painted in lime.

Then, we wait for the deviation value to reach at least 150 (see thumbnail) to avoid littles moves when the gaps between bands are too short.

Entry long position :
 • first candle must crossunder the -1.618 level and low have to stay over the -2.618
 • low of the second one must stay in the lime band
 • enter the third one if the deviation value is over limit (150)

Exit long position :
 • TP : when a high crossover VWAP
 • SL : when a low crossunder -2.618

Entry short position :
 • first candle must crossover the +1.618 level and high have to stay under the +2.618
 • high of the second one must stay in the red band
 • enter the third one if the deviation value is over limit (150)

Exit short position :
 • TP : when a low crossunder VWAP
 • SL : when a high crossover +2.618

Notes :
 • this strategy uses pyramiding (5), be careful and calculate your risk management
 • the comission value is set to 0.08% to include slippages when entering a trade because of market orders
 • This strategy is not an advice to invest, make your own decisions.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?