moebius1977

HTF Bars Discrepancy Detector (for debugging)

moebius1977 Uppdaterad   
Illustrate discrepancies between two symbols of the same higher timeframe.
Sometimes:
- HTF data can come for one symbol but not for another
- or come with gaps (e.g. after HTF bar 3 in the next chart TF's candle we have HTF bar 5 for one or both symbols)
Versionsinformation:
minor change in colors
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?