vikku

ta_m

Library "ta_m"
This library is a Pine Script™ programmer’s tool containing calcs for my oscillators and some helper functions.

upDnIntrabarVolumesByPolarity()
  Determines if the volume for an intrabar is up or down.
  Returns: () A tuple of two values, one of which contains the bar's volume. `upVol` is the positive volume of up bars. `dnVol` is the negative volume of down bars.
Note that when this function is designed to be called with `request.security_lower_tf()`,
which will return a tuple of "array<float>" arrays containing up and dn volume for all the intrabars in a chart bar.

upDnIntrabarVolumesByPrice()
  Determines if the intrabar volume is up or down
  Returns: () A tuple of two values, one of which contains the bar's volume. `upVol` is the positive volume of up bars. `dnVol` is the negative volume of down bars.
Note that when this function is designed to be called with `request.security_lower_tf()`,
which will return a tuple of "array<float>" arrays containing up and dn volume for all the intrabars in a chart bar.
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.