Shauryam_or

Ma Pullback

This indicator is based on ema band....

condition for buy =>

1) price should crossover ema band
2) price pullback on ema band but price should not close below lower band
3)after pullback green candle should close above ema band
4)check candle size when its crossing ema band
5)check previous canlde 7 should not touching cloud so (we can reduce range signal)


condition for sell =>

1) price should crossunder ema band
2) price pullback on ema band but price should not close above upper band
3)after pullback red candle should crossunder ema band
4)check candle size when its crossing ema band
5)check previous canlde 7 should not touching cloud so (we can reduce range signal)

this indicator also for education purpuse how we can make pullback condition....
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?