moebius1977

Profiling: array of UDTs vs UDT of arrays

Using Stopwatch Library by PineCoders, I am trying to test which is faster, an array of user-defined type (UDT) objects vs an object with many child arrays.

The task is to store and manipulate array of objects having total 9 values: 4 floats, 4 strings and 1 int.

Option 1: create a UDT with 9 fields and store an array of such UDT objects.
Option 2: create a UDT with 9 arrays individually for each value.

The test task is of three stages:

  • Populate array(s) with some (timenow) values - in the options you can choose how many values to push into the array/arrays. Note that max size of array(s) is set independently, so you can push 1000 of elements into an array capped at 100 max size and as new elements will be pushed (added to the end) the old exceeding elements will be shifted (removed from the beginning)
  • Write - write to random elements of the array. Two options for writing to a UDT object: (1) assign to each field independently, (2) create a UDT object and use array.set() function.
  • Read - read from random elements of the array.
    In the options you can how many times per bar to run each of the steps (same number for each step).

I tested by adding three indicators to the chart and choosing different options for each:
1. Array of UDT's where writing is done by creating a new UDT from the values and then using set(udt)
2. Array of UDT's where writing is done by assigning the value of each of the properties of the UDT individually (saving time on creating of a new object).
3. UDT of arrays.

As of 16 Arpil 2023 the UDT of arrays seems about 20-30% faster than the array of UDT's with setting each property without creating new UDT object.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?