wlhm

DiscordWebhookFunction

wlhm Uppdaterad   
Library "DiscordWebhookFunction"

discordMarkdown(_str, _italic, _bold, _code, _strike, _under) Convert string to markdown formatting User can combine any function at the same time.
  Parameters:
    _str: String input
    _italic: Italic
    _bold: Bold
    _code: Code markdown
    _strike: Strikethrough
    _under: Underline
  Returns: string Markdown formatted string.

discordWebhookJSON(_username, _avatarImgUrl, _contentText, _bodyTitle, _descText, _bodyUrl, _embedCol, _timestamp, _authorName, _authorUrl, _authorIconUrl, _footerText, _footerIconUrl, _thumbImgUrl, _imageUrl) Convert data to JSON format for Discord Webhook Integration.
  Parameters:
    _username: Override bot (webhook) username string / name,
    _avatarImgUrl: Override bot (webhook) avatar by image URL,
    _contentText: Main content page message,
    _bodyTitle: Custom Webhook's embed message body title,
    _descText: Webhook's embed message body description,
    _bodyUrl: Webhook's embed body direct link URL,
    _embedCol: Webhook's embed color,
    _timestamp: Timestamp,
    _authorName: Webhook's embed author name / title,
    _authorUrl: Webhook's embed author direct link URL,
    _authorIconUrl: Webhook's embed author icon by image URL,
    _footerText: Webhook's embed footer text / title,
    _footerIconUrl: Webhook's embed footer icon by image URL,
    _thumbImgUrl: Webhook's embed thumbnail image URL,
    _imageUrl: Webhook's embed body image URL.
  Returns: string Single-line JSON format
Versionsinformation:
Revision 1.1
- Minor changes to mitigate field bug. (Untested, please let me know if it's fixed or not.)
Versionsinformation:
v3

Updated:
discordWebhookJSON(_contentText, _username, _avatarImgUrl, _bodyTitle, _descText, _bodyUrl, _embedCol, _timestamp, _authorName, _authorUrl, _authorIconUrl, _footerText, _footerIconUrl, _thumbImgUrl, _imageUrl)
  Convert data to JSON format for Discord Webhook Integration.
  Parameters:
    _contentText: Main content page message,
    _username: Override bot (webhook) username string / name,
    _avatarImgUrl: Override bot (webhook) avatar by image URL,
    _bodyTitle: Custom Webhook's embed message body title,
    _descText: Webhook's embed message body description,
    _bodyUrl: Webhook's embed body direct link URL,
    _embedCol: Webhook's embed color,
    _timestamp: Timestamp,
    _authorName: Webhook's embed author name / title,
    _authorUrl: Webhook's embed author direct link URL,
    _authorIconUrl: Webhook's embed author icon by image URL,
    _footerText: Webhook's embed footer text / title,
    _footerIconUrl: Webhook's embed footer icon by image URL,
    _thumbImgUrl: Webhook's embed thumbnail image URL,
    _imageUrl: Webhook's embed body image URL.
  Returns: string Single-line JSON format

- Fixed parameter structure, WARNING! This update will break any previous parameter since it have different order to mitigate discord issue. (untested update)
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.