HPotter

D_ELI (Ehlers Leading Indicator) Strategy

This Indicator plots a single
Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
Indicator) using intraday data.
Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
synthetic price.
See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?