mks17

Will my limit order be filled ?

Hi

This is a small script that tries to assess the probability that a limit order sent at x % from the last close will be filled in the next y bars.
It is based on historical data and can be useful to decide where to place your limit orders and to determine how far from the price you can put the limit order to get an X% chance of getting filled.
It displays this result for both long and short entries and you can specify if you want to fill orders with wicks or not.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?