dudeowns

Custom SMA Plot

It creates a custom indicator named "Custom SMA Plot (CSP)" that overlays on a price chart. The indicator fetches the closing prices and calculates a 14-period simple moving average (SMA) of these prices. This SMA is then visually represented as a blue line, which starts from the SMA value of the bar 100 candles ago and extends to the current bar's SMA value. The line has a thickness of 1 unit.

When price breaks over wave go long.
When price breaks below wave go short.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?