inno14

BO - Bar M15 2/3 Signal

BO - Bar M15 2/3 Signal show the signal to trade Binary Option with rule below:

A. Indicator
* Bollinger Band (20,2): avoid waterfall

B. Rule of Signal
1. Rule1: Split Bar M15 to 3 part and load them on M5 chart (recommend use M5 IDC chart)

2. Rule 2: Delay 10' after bar M15 open => wait for price's pattern

3. Rule 3: Put Signal row 30-32
* Delay 10' after bar M15 open.
* Direction of 1/3 and 2/3 Bar M15 is upward
* close of 2/3 Bar M15 below upper band Bb(20,2) on M5 chart => avoid strong buy

4. Rule 4: Call Signal row 36-38
* Delay 10' after bar M15 open.
* Direction of 1/3 and 2/3 Bar M15 is downward
* close of 2/3 Bar M15 above lower band Bb(20,2) on M5 chart => avoid strong sell

C. Recommend Expiry time: Bar M15 close
* We try to catch the shadow of Bar M15 but dont trade when price run on the upper or lower band of BB(20,2,M5)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?