beskrovnykh

Market Monitor

beskrovnykh Uppdaterad   
The script can be used to send a JSON message to the webhook once per time. For example, to store market conditions in an external database. The latter is make sense for smaller timeframes due to TradingView limitations on the number of available bars. The interval between messages can be set in the settings. To set up transmitted market metrics, you will probably need to modify the script code to add metrics that are important to you.
Versionsinformation:
Fix JSON data format
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?