pavlaras

BITFINEX:LTCUSD 2H Algo - GB | Strategy

pavlaras Uppdaterad   
Optimized for BITFINEX:LTCUSD on 2H Candlestick charts using the historical price data from the period March 1st 2019 - June 9th 2019. Find the indicator script here:
The script is written in PineScript V.3, makes no use of the security() function and does not use the Trailing Stop-Loss function from TradingView. No repainting issue whatsoever.
Release Notes:
Version 1.02

Optimized the filters & the settings of the algo using price data from BITMEX:XBTUSD 1/4/2019 - 1/7/2019.
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta pavlaras för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.