Degen_Crypto

Ichimoku MA Bands

Degen_Crypto Uppdaterad   
This indicator is based on the price average of the Ichimoku Strategy taking into account the last twenty five bars.

The blue band represents an upward momentum whereas the white band represents a downward momentum.

The red line is the 50 EMA which is used as a dynamic support resistance level for this strategy.

This indicator also has alerts that can be enabled by the user.

Disclaimer:
The current script should be used in confluence with other trading strategies and not in isolation. The scripts works best on 5M and 15M Timeframes and should be used with caution on lower timeframes.

This indicator is not intended to give exact entry or exit points for a trade but to provide a general idea of the trend & determine a good range for entering or exiting the trade. Please DYOR

Credit & References:
This script uses the default technical analysis reference library provided by PineScript (denoted as ta)
Versionsinformation:
- Added Labels for potential Buy and Sell candles
- Updated Dynamic S&R from EMA50 to a multiple of ATR
- Updated Alerts
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?