LuxTradeVenture

Hammers & Stars Candle [2022]

Hammer and Shooting Star Candle analysis >)

“The home crowd have been right behind their team and there are boos for the officials as they walk off at half-time. Elanga was unfortunate not to win the free-kick, although the clearer foul on him had come before the final tumble. He is entitled to think the ref would bring that back. Instead, United are a goal down.
Versionsinformation:
Hello Traders,

I Recently posted a Hammers and Shooting Candle Script which paints a colour according to the candle specifications and this can be altered in the settings.

I have updated new text code which enables you to alert the text code which is very simple.

This script can be profitable when combined with either price action and technical analysis.

Hope this helps :)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?