boitoki

Utilities

boitoki Uppdaterad   
Library "Utilities"
My utility functions library.

toPips(_v)
  Convert price to pips.
  Parameters:
    _v: Price
  Returns: Pips

toPrice(_p)
  Convert pips to price.
  Parameters:
    _p
  Returns: Price

price_range(_a, _b)
  The difference will be returned.
  Parameters:
    _a
    _b: @return Price as positive number

get_day(_n, _lang)
  Get the day of the week
  Parameters:
    _n: Number of day of week
    _lang: en or ja

source(_name)
  TODO: add function description here
  Parameters:
    _name
  Returns: TODO: add what function returns

clear_lines(_arr, _min)
  Deletes the lines included in the array.
  Parameters:
    _arr: Array of lines
    _min: Deletes the lines included in the array.

clear_labels(_arr, _min)
  Deletes the labels included in the array.
  Parameters:
    _arr: Array of labels
    _min: Deletes the labels included in the array.

clear_boxes(_arr, _min)
  Deletes the boxes included in the array.
  Parameters:
    _arr: Array of boxes
    _min: Deletes the boxes included in the array.
Versionsinformation:
v2

Added:
auto_htf()
  @return
Versionsinformation:
v3 fixed bug
Versionsinformation:
v4 minor fixes
Versionsinformation:
v5

Added:
to_pips(_v)
  Parameters:
    _v: Price
  Returns: Pips

to_price(_p)
  Parameters:
    _p
  Returns: Price

remove_lines(_arr, _max, _start, _step)
  Parameters:
    _arr: Array of line
    _max: Max
    _start: Start
    _step: Step number

remove_linefills(_arr, _max, _start, _step)
  Parameters:
    _arr: Array of linefill
    _max: Max
    _start: Start
    _step: Step number

remove_boxes(_arr, _max, _start, _step)
  Parameters:
    _arr: Array of box
    _max: Max
    _start: Start
    _step: Step number

remove_labels(_arr, _max, _start, _step)
  Parameters:
    _arr: Array of label
    _max: Max
    _start: Start
    _step: Step number

Updated:
price_range(_a, _b)
  The difference will be returned.
  Parameters:
    _a: begin
    _b: end
@return Price as positive number
Versionsinformation:
v6

Added:
qqe_func(_src, _period, _s_factor, _f_factor, _threshold)
  Parameters:
    _src (float): Source
    _period (simple int): Period
    _s_factor (simple int): Smoothing
    _f_factor (float): Fast Factor
    _threshold (float): Threshold
@return

Updated:
to_pips(_v)
  Convert price to pips.
  Parameters:
    _v (float): Price
  Returns: Pips

toPips(_v)
  Parameters:
    _v (float)

to_price(_p)
  Convert pips to price.
  Parameters:
    _p (float)
  Returns: Price

toPrice(_p)
  Parameters:
    _p (float)
Versionsinformation:
v7

Added:
round(_x, _type)
  Parameters:
    _x (float)
    _type (string)

rounded_price(_price, _unit, _type)
  Round price
  Parameters:
    _price (float): Price
    _unit (float): Number of Round
    _type (string): Method type 'ceil' or 'floor'

QQE(_src, _period, _s_factor, _f_factor, _threshold)
  qqe_func's sugar
  Parameters:
    _src (float)
    _period (simple int)
    _s_factor (simple int)
    _f_factor (float)
    _threshold (float)
Versionsinformation:
v8

Updated:
rounded_price(_price, _unit, _type, is_up, _index)
  Round price
  Parameters:
    _price (float): Price
    _unit (float): Number of Round
    _type (string): Method type 'ceil' or 'floor'
    is_up (bool)
    _index (int): Index to get
Versionsinformation:
v9 Bug fixed
Versionsinformation:
v10

Added:
countdown(tf)
  Parameters:
    tf (string): Timeframe
@retuirn String

Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.