LeviathanCapital

Volume / Open Interest "Footprint" - By Leviathan

This script generates a footprint-style bar (profile) based on the aggregated volume or open interest data within your chart's visible range. You can choose from three different heatmap visualizations: Volume Delta/OI Delta, Total Volume/Total OI, and Buy vs. Sell Volume/OI Increase vs. Decrease.

How to use the indicator:

1. Add it to your chart.
2. The script will use your chart's visible range and generate a footprint bar on the right side of the screen. You can move left/right, zoom in/zoom out, and the bar's data will be updated automatically.

Settings:

- Source: This input lets you choose the data that will be displayed in the footprint bar.
- Resolution: Resolution is the number of rows displayed in a bar. Increasing it will provide more granular data, and vice versa. You might need to decrease the resolution when viewing larger ranges.
- Type: Choose between 3 types of visualization: Total (Total Volume or Total Open Interest increase), UP/DOWN (Buy Volume vs Sell Volume or OI Increase vs OI Decrease), and Delta (Buy Volume - Sell Volume or OI Increase - OI Decrease).
- Positive Delta Levels: This function will draw boxes (levels) where Delta is positive. These levels can serve as significant points of interest, S/R, targets, etc., because they mark the zones where there was an increase in buy pressure/position opening.
- Volume Aggregation: You can aggregate volume data from 8 different sources. Make sure to check if volume data is reported in base or quote currency and turn on the RQC (Reported in Quote Currency) function accordingly.
- Other settings mostly include appearance inputs. Read the tooltips for more info.

Register to support free indicators:
BYBIT: partner.bybit.com/b/Leviathan
WOO X: referral.woo.org/7MY2
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?