LuxAlgo

Support and Resistance Levels with Breaks [LUX]

This script provides basic pivot point Support and Resistance Levels to the user whilst displaying Break signal tags. It also has the ability to let the user display more significant breaks by filtering using the Volume Oscillator.

Only more significant breaks of these basic levels are displayed to the user when optimized which avoids noise and messy signals.

It will also display breaks with candles it deems to be bullish (e.g. having a longer upper or lower wick).

Notation

The notation of "B" denotes a break of either a Support or Resistance level with a volume greater than the threshold.
The notation of "Bull or Bear Wick" denotes a bullish or bearish candle on the break.

Settings:

Left Bars - the number of bars left hand side of the pivot .
Right Bars - the number of bars right hand side of the pivot .
Volume Threshold - the threshold value (%) for the Volume Oscillator.

Usage & Details:
Knowing when a pivot S/R level is broken with significance can be of great help to a trader. Many times significant levels may not be broken with significant force and the move is therefore weaker and possibly not worth trading.
Release Notes: Copyright update
Release Notes: Minor Changes.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?