Candlestick-analys

Candlestick-analysen fokuserar på enskilda ljus, i par eller högst tre, för att se tecken på vilket håll marknaden är på väg. Det underliggande antagandet är att all känd information redan återspeglas i priset. Tekniken kombineras vanligen med stöd & motstånd. Varje ljus innehåller information om 4 priser: det högsta, det lägsta, öppning och stängning. En ljuskropp återspeglar nettoprisrörelsen mellan öppning och stängning medan vekarna visar vändningar som inträffade inom ljusets tidsram.
 
Varje ljus ger därför en bra bild av prisrörelsen. Vekarnas längd i förhållande till kroppens längd i kombination med huruvida ett ljus är i hausse eller baisse kan användas för att bestämma en signal för kommande prisrörelse. Vanliga candlesticks som används i denna analys är dojis, spinning tops, hammers, engulfing candles, pinbars och inside bars.
Visa fler skript
1
23
...
55
1
2
...
55