Trendanalys

Trendanalys är förmodligen det viktigaste området för teknisk analys och är nyckeln till att bestämma den övergripande riktningen hos en säkerhet. Trender bygger på principen om högre högstapunkter, högre lägstapunkter (för en uppåttrend) och lägre högstapunkter, lägre lägstapunkter (för en nedåttrend). De kan ha olika tidshorisonter och vara inbäddade i varandra, som fraktaler. Till exempel: En övergripande uppåttrend på den veckovisa tidsramen kan innehålla en nedåtgående trend på den dagliga, medan den timbaserade går upp. Multiple Time Frame Analysis hjälper traders att se den större bilden. Vissa trender är säsongsstyrda medan de andra ingår i större cycler.
 
Trendanalys kan göras genom att använda trendlinjer och genom att ta hänsyn till specifika horisontella prisnivåer eller zoner som omvänder roller mellan stöd och motstånd. Dessa prisnivåer är de viktigaste zonerna där marknaden verkar reagera genom att göra en stark uppgång eller nedgång. Fibonacci- nivåerna mäter eller förutsäger återgångar innan en trend fortsätter. Vissa handlare förlitar sig på prisåtgärder och tittar på specifika ljusformationer .
Visa fler skript
1
23
...
500
1
2
...
500