ZigZag-indikator

ZigZag-indikator

Zig Zag Indicator kan användas för att filtrera ut relativt små prisrörelser. Du kan förinställa avvikelsen i procent för att räkna bort mindre rörelser. Indikatorn ritar bara en linje om en relativ prisrörelse är större än den inställda avvikelsen, vilket förtydligar diagrammet genom att ta bort marknadsbrus och ignorera sidoförflyttningar. Det genererar inte automatiska signaler. Tradern kan använda det själv för att visualisera den nuvarande trenden eller tillsammans med andra analystekniker som Elliott Wave, Support and Resistance och prismönster som Double Top eller Parallel Channel.
 
Observera att alla benen alltid följs av ett ben och vice versa. Zig Zag-indikatorn liknar ett moving average: båda signalerar en trendändring när indikatorn ändrar riktningen. Oavsett om den används ensamma eller i kombination med andra tekniker är Zig Zag-indikatorn ett användbart verktyg i en teknisk traders verktygslåda.
Visa fler skript
1
23
...
9
1
2
...
9