KioseffTrading

Zig-Zag Open Interest Footprint [Kioseff Trading]

Hello!

This script "Zig Zag Open Interest Footprint" calculates open interest x price values for zig zag trends!

Features
  • Open interest footprints anchored to zig zag trends
  • Summed OI x price level footprints
  • Total OI (for each category) for the entire trend shown
  • Standard POC lines, in addition to separated POC lines for each category of open interest x price possibility
  • Up to 9999 profile rows per zigzag trend
  • Stylistic options for profiles
  • Configurable zig zag - footprints generated for small to large trends

The zigzag indicator is configurable as normal; minor and major trend volume footprints are calculable. This indicator can be thought of as "Open Interest Footprint for Trends''.

Up to 9999 open interest levels (price levels) can be calculated for each profile, thanks to the new polyline feature, allowing for less aggregation / more precision of open interest at price.

Zig Zag OI Footprints


The image above shows primary functionality!

Green = Higher OI + Higher Price
Yellow = Lower OI + Higher Price
Purple = Higher OI + Lower Price
Red = Lower OI + Lower Price

Profiles are generated for each trend identified by the zigzag indicator.


The image above shows the indicator calculating open interest x price for specific price blocks on the footprint. Aggregate open interest for the identified trend is displayed over the profile!

Neon highlighted values correspond to the highest open interest change for the category. This is a configurable option :D


The image above shows POC lines for each category of open interest x price!

Additionally, you can select to show a single POV for footprint - the single level the greatest amount of OI change occurred.


The indicator is robust enough to calculate on "long zig zags" and "short zig zags"; curved profiles can also be used!


The image above shows key levels, each OI footprint, and summed OI values for the current trend!

That's about it :D

This indicator is part of a series titled "Bull vs. Bear" - a suite of profile-like indicators I will be releasing over the coming days. Thanks for checking this out!

If you have any suggestions please feel free to share!


•Access to Next-Gen Optimization Tools: www.kiosefftrading.com

•Discord Server: discord.gg/3cKVU28Z9Z
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?