Volymprofil

Volymprofil är en avancerad diagramstudie som visar handelsaktivitet under en angiven tidsperiod vid angivna prisnivåer. Studien (tar hänsyn till användardefinierade parametrar som antal rader och tidsperiod) visar ett histogram på diagrammet för att visa dominerande och/eller signifikanta prisnivåer baserat på volym. Volymprofilen tar i huvudsak den totala volymen som handlats till en viss prisnivå under den angivna tidsperioden och delar upp den totala volymen i antingen köpvolym eller försäljningsvolym samt gör den informationen lätt synlig för handlaren.
 
Läs mer om Volume Profile.
Visa fler skript
1
23
...
7
1
2
...
7