KioseffTrading

Bull Vs Bear Visible Range VP [Kioseff Trading]

Hello!

This Script “Bull vs Bear Visible Range VP” Calculates Bull & Bear Volume Profiles for the Visible Range Alongside a Delta Ladder for the Visible Period!

Features

Volume Profile Anchored to Visible Range
Delta Ladder Anchored to Visible Range
Bull vs Bear Profiles!
Standard Poc and Value Area Lines, in Addition to Separated POCs and Value Area Lines for Bull Profiles and Bear Profiles
Configurable Value Area Target
Curved Profiles
Up to 9999 Profile Rows per Visible Range
Stylistic Options for Profiles

This Script Generates Bull vs. Bear Volume Profiles for the Visible Range!

Up to 9999 Volume Profile Levels (Price Levels) Can Be Calculated for Each Profile, Thanks to the New Polyline Feature, Allowing For Less Aggregation / More Precision of Volume at Price and Volume Delta.

Bull vs Bear Profiles

 
The Image Above Shows Primary Functionality!

Green Profiles = Buying Volume
Red Profiles = Selling Volume

 
Bullish & Bearish Pocs for the Visible Range Are Displayable!

 
Profiles Can Be Anchored on the Left Side for a More Traditional Look.


The indicator is robust enough to calculate on "small price periods", or for a price period spanning your entire chart fully zoomed out!

That’s About It :D

This Indicator Is Part of a Series Titled “Bull vs. Bear” - A Suite of Profile-Like Indicators I Will Be Releasing Over Coming Days. Thanks for Checking This Out!

If You Have Any Suggestions Please Feel Free to Share!


•Access to Next-Gen Optimization Tools: www.kiosefftrading.com

•Discord Server: discord.gg/3cKVU28Z9Z
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?