KioseffTrading

10x Bull Vs. Bear VP Intraday Sessions [Kioseff Trading]

Hello!

This script "10x Bull Vs. Bear VP Intraday Sessions" lets the user configure up to 10 session ranges for Bull Vs. Bear volume profiles!

Features
  • Up To 10 Fixed Ranges!
  • Volume Profile Anchored to Fixed Range
  • Delta Ladder Anchored to Range
  • Bull vs Bear Profiles!
  • Standard Poc and Value Area Lines, in Addition to Separated POCs and Value Area Lines for Bull Profiles and Bear Profiles
  • Configurable Value Area Target
  • Up to 2000 Profile Rows per Visible Range
  • Stylistic Options for Profiles

This script generates Bull vs. Bear volume profiles for up to 10 fixed ranges!

Up to 2000 volume profile levels (price levels) Can be calculated for each profile, thanks to the new polyline feature, allowing for less aggregation / more precision of volume at price and volume delta.

Bull vs Bear Profiles


The image above shows primary functionality!

Green profiles = buying volume
Red profiles = selling volume

All colors are configurable.


Bullish & bearish POC + value areas for each fixed range are displayable!

That’s about it :D

This indicator is part of a series titled “Bull vs. Bear”.

If you have any suggestions please feel free to share!

•Access to Next-Gen Optimization Tools: www.kiosefftrading.com

•Discord Server: discord.gg/3cKVU28Z9Z
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?