RozaniGhani-RG

Zigzag Chart Points

RozaniGhani-RG Uppdaterad   
█  OVERVIEW
This indicator displays zigzag based on high and low using latest pine script version 5, chart.point which using time, index and price as parameters.
Pretty much a strip down using latest pine script function, without any use of library.
This allow pine script user to have an idea of simplified and cleaner code for zigzag.

█  CREDITS
LonesomeTheBlue

█  FEATURES
1. Label can be show / hide including text can be resized.
2. Hover to label, can see tooltip will show price and time.
3. Tooltip will show date and time for hourly timeframe and below while show date only for day timeframe and above.

█  NOTES
1. I admit that chart.point just made the code much more cleaner and save more time. I previously using user-defined type(UDT) which quite hassle.
2. I have no plan to extend this indicator or include alert just I thinking to explore log.error() and runtime.error(), which I may probably release in other publications.

█  HOW TO USE'
Pretty much similar inside mentioned references, which previously I created.


█  REFERENCES
1. Zigzag Array Experimental
2. Simple Zigzag UDT
3. Zig Zag Ratio Simplified
4. Cyclic RSI High Low With Noise Filter
5. Auto AB=CD 1 to 1 Ratio Experimental
Versionsinformation:
  • Add not na() into ph and pl ternary functions
  • Add na() into ph or pl if statement
  • Update from dirchanged = ta.change(dir) to dirchanged = dir != dir

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?