brettkind

Volatility ZigZag

It calculates and plots zigzag lines based on volatility and price movements. It has various inputs for customization, allowing you to adjust parameters like source data, length, deviation, line styling, and labeling options.

The indicator identifies pivot points in the price movement, drawing lines between these pivots based on the deviation from certain price levels or volatility measures.


The script labels various data points at the ZigZag pivot points on the chart. These labels provide information about different aspects of the price movement and volume around these pivot points. Here's a breakdown of what gets labeled:

Price Change: Indicates the absolute and average percentage change between the two pivot points. It displays the absolute or relative change in price as a percentage. Additionally, the average absolute price increase or the average rate of increase can also be labeled.
Volume: Shows the total volume and average volume between the two pivot points.
Number of Bars: Indicates the number of bars between the current and the last pivot point.
Reversal Price: Displays the price of the reversal point (the previous pivot).
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?